Schwind Amaris 1050RS

Schwind Amaris 1050RS on Amarise tooteperekonna kõige võimekam eksimeerlaser

See innovaatiline süsteem pakub ületamatut sagedust (1050 Hz) ning on hetkel pakutavatest laseritest kõige kõrgema sagedusega.

1050 Hz sagedus

Schwind Amaris 1050RS korrigeerib 1,3 sekundi jooksul lühenägelikkust 1 dioptri võrra. Patsiendi jaoks tähendab see suuremat mugavust ja kõrgemat turvalisust. Sarvkesta kuivamise aeg on minimaalne.

Automaatne energia- ja temperatuurivoo kontroll

Täpsuse ja kiiruse kombineerimiseks on Schwind Amaris 1050RS varustatud kahe energiatasemega. Umbes 80 % kudede lihvimisest toimub kiire energiavooga ning 20  % väiksema energiavooga. Viimasega tagatakse lihvitud pinna tasasus ning perfektne nägemine.

Erakordselt peen laserkiir

Schwind Amaris 1050RS laserkiire läbimõõt on erakordselt väike – vaid 0,54 mm, mis on tunduvalt väiksem kui teistel. Lisaks on sellel ka eriline kuju, mis võimaldab silmade sarvkesta eriti siledaks lihvida.

Silma jälgitakse 1050 korda sekundis

Laserprotseduuri ajal võivad silmad tahtmatult millisekundite jooksul liikuda. Schwind Amaris 1050RS kontrollib silma liikumist 1050 korda sekundis ning kompenseerib tuvastatud liikumised.

Seitsmedimensiooniline silma jälgimine

Silma võib võrrelda poiga meres – kui meri on rahulik, liigub poi paremale ja vasakule ning ette ja taha. Kõrge lainetuse puhul kallutub poi aga küljelt küljele. Lisaks sellele võib see ka keerelda ümber oma telje ning liikuda nii alla kui ka üles. Sarnaselt poile võib ka silmamuna tiirutada, keerelda ümber nägemistelje või üles-alla mööda Z-telge. Schwind Amaris 1050RS tuvastab kõikvõimalikud liikumised ning kompenseerib need. Samuti korvab süsteem selle, et silma teljed on inimesel lamavas asendis võrreldes püstiolekuga pisut pöördunud.

Pidev seitsmenda dimensiooni jälgimine

Uus murranguline vahetu jälgimine võtab arvesse ka aja faktorit ehk 7. dimensiooni. Pidev jälgimine kompenseerib silma liikumist, mis võib esineda silma jälgiva kaamera pildi edastamise ning sobiva võimsusega laserkiire käivitamise vahel. Tegemist on üliväikeste ajaühikutega.

Ainulaadne temperatuurikontrolli süsteem

Schwind Amaris 1050RS on varustatud ainulaadse temperatuurikontrolli süsteemiga, mis aitab vältida vigastuste tekitamist ümbritsevale sarvkestakoele. Tehnoloogia kindlustab selle, et laservõngete vahelisel ajal jõuab sarvkest maha jahtuda ning järgmised laserkiired saavad alustada sama koha töötlemist kiiremini.

Laseri tarkvara võimaldab igale silmale läheneda individuaalselt

Iga patsient ja seega ka protseduur on erinev ning just seetõttu sisaldab laser Schwind Amaris 1050RS tehnoloogia SCHWIND CAM tarkvara koos ORK-CAM moodulitega, mille abil saab igale protseduurile personaalselt läheneda ning iga patsiendi jaoks sobiva lahenduse leida.

Sarvkesta paksuse püsiv mõõtmine

Laserisse integreeritud kontaktivaba optilise pahhümeetria lahendus annab kirurgile terve protseduuri vältel pidevalt infot sarvkesta paksuse kohta. Arst näeb kõiki muutusi ekraanil. Sarvkesta paksust mõõdetakse nii enne sarvkesta lapikese eemaldamist kui ka pärast seda ning ka laseri töötamise ajal. See tõstab protseduuri turvalisust, kuna võimaldab kirurgil igal hetkel näha, kui palju sarvkestast on juba lihvitud ning kui paks on lihvimata jäänud sarvkest. Kõikide mõõtmiste tulemused salvestatakse ravilogisse.

Stabiilne mikrokliima

Schwind Amaris laseris on kaks düüsi, mille kaudu väljutatakse laserlihvimisel tekkivad mikroosakesed. Selline lahendus tagab stabiilse mikrokliima kogu sarvkestale. Kliimatingimused püsivad ühtsena kogu protseduuri vältel, mis välistab kuivsilmsuse tekke.

Kliinilised tulemused

Rahvusvahelised kliinilised uuringud on tõestanud Schwind Amarisega teostatud ravi kvaliteeti. Selle abil saavutati 100 % nägemisteravus pea kõikidel juhtudel. Kõrge protsent inimesi nägi ravi tulemusena paremini kui varasemalt prillide või kontaktläätsedega. Samuti on tõestanud tulemused nägemise kontrastsuse paranemist.

Schwind Amaris 1050RS faktid

  • 1050 Hz võnkesagedus / automaatne energiavoo kontroll
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne protseduurikestvus
  • 1050 Hz ja 7D silmaliikumise jälgimine
  • Väiksemagi silmaliigutuse tuvastamine ja kompenseerimine igas dimensioonis
  • Erakordselt peen laserkiir
  • Sujuv ja peen pinnatöötlus
  • Sarvkesta paksuse püsiv mõõtmine
  • Turvalisus igas ajahetkes
  • Temperatuurikontroll
  • Aitab vältida sarvkesta koe vigastamist, silmad taastuvad kiiremini