KSA Silmakeskuse uudiskirjade saamise tingimused

Käesolevaga annan KSA Silmakeskuses tervishoiuteenuseid osutavale KSA Medica OÜ-le (registrikood 14391553, aadress J. Vilmsi tn 5, Tallinn 10126) igal ajal tagasivõetava nõusoleku kasutada minu kontaktandmeid mulle uudiskirjade ja muude kommertsteadaannete edastamiseks.

 
Selgitused:
KSA Medica OÜ ei edasta avaldatud kontaktandmeid käesolevas nõusolekus nimetamata juhtudel, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel riigiasutustele nende seadusjärgsete ülesannete täitmiseks.
 
Kõik uudiskirjad ja muud kommertsteadaanded edastatakse kas KSA Medica OÜ poolt või vahendusel KSA Silmakeskuse nimel.
 
Sul on õigus:
- igal ajal loobuda kommertsteadaannete saamisest iga pakkumise juures ära näidatud lingile vajutades;
- pöörduda KSA Medica OÜ poole, kui Sul on küsimusi oma kontaktandmete kasutamise osas, telefoni teel 644 5060 või e-posti teel info@ksa.ee;
- küsida KSA Medica OÜ-lt enda kohta käivaid andmeid, mida KSA Medica OÜ on Sinu kohta kogunud;

KSA Medica OÜ kontaktandmed: J. Vilmsi tn 5, Tallinn 10126; e-post: info@ksa.ee, telefon 644 5060